Pilotpartner

Word jij pilotpartner?

Overheden staan nu voor de keuze om flexibel en wendbaar te organiseren door meer te gaan werken vanuit opgaven en ontschotting. Daarin speelt premobiliteit, op- en afschalen met eigen medewerkers een hele belangrijke rol. Hierdoor verklein je toekomstige reorganisatiekosten t.g.v. boventalligheid, zet je je eigen mensen in, werk je aan hun duurzame inzetbaarheid en verlaag je de inzet van externen.
Start je eigen pilot en ontdek:
Hoe maken we onze overheidsorganisatie flexibeler en wendbaarder?
Hoe bouwen we inhuur (en de daarmee gepaarde hoge kosten) af?
Hoe behouden we medewerkers voor hun prachtige werk bij de overheid?
Hoe stimuleren we premobiliteit?
En hoe continueren we de talentontwikkeling voor medewerkers?
Wordz Pilot Partner van Elyze
Nog plek voor 3 pilotpartners

Elyze matcht en geeft inzicht aan pilotpartners

Om dit proces maximaal te faciliteren heeft Elyze de mogelijkheid om met een eigen groep interne matches te maken. De organisatie bepaalt wie in de groep deelneemt en Elyze matcht in deze groep eigen klussen aan eigen medewerkers. Hiervoor biedt Elyze:
Twee apps, een voor managers, een voor medewerkers.
Een dashboard voor managers.
Analytics voor HR, management en directie.
Zelf aan het stuur

Elyze Analytics

De analytics tool biedt realtime inzicht in welke klussen gematcht worden, welk schaalniveau hierbij hoort, doorlooptijden van matching, besparingen op inhuur etc. Deze analytics zijn geanonimiseerd. Dit geeft inzicht, overzicht en houvast om gerichter te sturen op het proces.
app-1

Alles op een rijtje

Jij:
Hebt lef om te experimenteren
Wilt bezuinigingsmaatregelen nemen
Gunt jouw medewerkers een toffe ervaring bij een andere opgave, programma of domein.
De Pilot
Duurt 3 maanden
Vereist SMART onderzoeksvragen beantwoorden met data
Heeft scherp omlijnde doelen, zodat je na afloop weet of Elyze voor je werkt

Wil je meer informatie over de pilot?

Geef je gegevens door via dit formulier. Dan nemen we snel contact met je op om alle details te bespreken!