Roep om flexibele organisaties

Roep om flexibele organisaties

Donkere wolken pakken samen. We hebben te maken met een enorme crisis en een tweede golf lijkt onvermijdelijk. De gevolgen van de maatregelen rondom corona drukken een stempel op al ons doen en laten. Het virus raakt ons niet alleen op gebied van onze gezondheid. Ook de verwoestende uitwerking die corona heeft op onze economie is dagelijks voelbaar.

Onmogelijke opgave?
Om me heen zie ik overheden met de handen in het haar. Hoe maken we de begroting sluitend? Dat is elk jaar de vraag. Maar dit jaar speelt die vraag nog sterker dan normaal. Dit jaar staan overheden voor een haast onmogelijke opgave.

Op zoek naar een flexibele vorm
Kunnen we de belasting verhogen? Of moeten we bezuinigen? De crisis van 2008 staat nog vers in ons geheugen gegrift. Duizenden mensen werden boventallig verklaard. Dat mag niet nog eens gebeuren. We kunnen en willen niet weer zoveel mensen verliezen. Daarnaast is er teleurstelling: we waren zo goed bezig! HR-professionals van de rijksoverheid, provincies en gemeenten investeerden in de ontwikkeling van hun medewerkers. Onder het motto ‘Een leven lang leren’ ontpopten zich talrijke kansen en mogelijkheden. Medewerkers voelden zich gehoord en gezien. Steeds meer overheidsinstanties zochten naar een nieuwe, flexibelere vorm. Weg van de bureaucratie, weg van de hiërarchie. Sommige verkenden zelfs nieuwe organisatiestructuren, zoals  een matrix- of opgave-organisatie. Daarnaast hielp strategische personeelsplanning om zo effectief en gericht mogelijk te sturen op een optimale bezetting. Het vizier was op de mens én de toekomst gericht.

Optimaal?
En toen was daar dat virus. Die optimale bezetting, bleek in veel gevallen helemaal niet zo optimaal. Werk lag plotseling stil of nam dusdanig toe dat het niet meer te behappen was. Honderden, soms duizenden TOZO-uitkeringen vroegen om behandeling en het aantal aangevraagde (bijstands)uitkeringen steeg met de dag. Behandeling van deze (en andere corona-gerelateerde) uitkeringen vraagt om extra handen. Maar het inhuren van mensen is duur en onverkoopbaar als je kampt met tekorten op de begroting. Een dienstverband is daarentegen vaak te vast van aard. Want wat doe je met al die vaste contracten als de crisis wegebt? Of als de hoeveelheid werk sterk afneemt?

Snel op- en afschalen
De roep om een flexibele organisatie is in mijn ogen groter dan ooit. Snel op- en af kunnen schalen is onmisbaar. Nu, in tijden van crisis, maar ook in de toekomst. Alleen in een flexibele organisatie kun je adequaat reageren op de grillen van de tijd. Of het nu gaat om een pandemie of financiële crisis, technologische of economische ontwikkeling of andere gebeurtenis, wens of roep vanuit de maatschappij.

We staan voor een lastige, maar ook uitdagende klus.

  • Hoe maken we overheidsorganisaties flexibeler en wendbaarder?
  • En hoe blijf je vervolgens flexibel?
  • Hoe bouwen we inhuur (en de daarmee gepaarde hoge kosten) af?
  • Hoe behouden we medewerkers voor hun prachtige werk bij de overheid?
  • Hoe stimuleren we premobiliteit?
  • En hoe continueren we de talentontwikkeling voor medewerkers?

Daar heb ik zo mijn ideeën over. En die deel ik graag met je! In mijn volgende blog ga ik hier uitgebreid op in. Ga je liever meteen in gesprek? Laten we sparren. Je kunt me bereiken op:

06 11 07 48 79